Анли хэлийг хамтдаа сурцгаая: Хичээл №1-Англи хэлний үгсийн ангилал

10 жилд байхдаа математик, англи хэл 2 дээр л ахидаггүй сурагч байж дээ. Оюутан болоод ч англи хэлийг төдийлөн тоож үзсэнгүй. Хэлтэй, хэлгүй болно л гэж боддог байлаа. Гэвч өдөр ирэх тусам наад зах нь англи хэлтэй байхгүй бол бүтэхгүй нь гэдгийг ойлгож байна даа гэж. Ядаж л дуртай юмаа үзэж, харж, ойлгож кайф авах гэхээр хэлгүйн бэрхшээл тохиолдоно. Цаашлаад шалтгаан мундахгүйг бүгд мэдэх хойно олон юм ярихаа больё. Гэхдээ мэдээж ор тас англи хэлгүй байна гэж юу байхав. Халтар хултар гадарлана л даа. Тэрийгээ сайжруулах зорилготой Жэтэд ч явж байгаа ухаантай. Гэхдээ сүүлийн үед жэтэд гэхээсээ илүү өөрөө нэт ухаж, англи тайлбартайгаар нь биечлэн сурвал илүү үр дүнтэй ч юм шиг санагдаад байх болов. Тиймээс мэддэг зүйлээ баталгаажуулах, мэдэхгүйгээ сурах зорилгоор нэлээн анхан шатны байдлаар анли хэлийг дахин бие даан үзэж байна даа. Өөрөөр хэлбэл арай цэгцтэй сурах зорилго тавьсан гэх үү дээ. Тэгээд мэдсэнээ ганцаараа сураад байлгүй хүмүүстэй хуваалцахаар шийдлээ. Мэдээж англи хэлэндээ ус цас хүмүүст инээдтэй байх. Гэвч над шиг суралцагсдад хэрэг болох болов уу гэж найднам.

Юуны өмнө үйл үгийн цагуудаа цэгцтэй судлахаар шийдлээ. Үйл үгийн цагийг судлахын тулд үгсийн ангиллыг мэдэх нь чухал. Ингээд эхний хичээл “Англи хэлний үгсийн ангилал”.

АНГЛИ ХЭЛНИЙ ҮГСИЙН АНГИЛАЛ

Англи хэлний үйл үгийн цагийг сурахын тулд юуны өмнө бүх анли үгнүүд адилхан биш гэдгийг ойлгох нь чухал. Англи хэлний үг нь дараах гурван төрөлд хуваагддаг.

  1. Normal Verbs,
  2. Non-Continuous Verbs,
  3. Mixed Verbs.

Нэг. Normal Verbs

Ихэнх үгс энэ ангилалд багтдаг. Эдгээр үгс нь ихэвчлэн хэн нэгний хийж байгаа харж болохоор биет үйлдэлд хэрэглэгддэг    . Мөн бүх үйл үгийн цагт ашиглаж болно. Жишээ нь: to run, to walk, to eat, to fly, to go, to say, to touch гэх мэт.

*      I eat dinner every day.

*      I am eating dinner now.

Хоёр. Non-Continuous Verbs

Эдгээр үгс арай бага хэрэглэгдэнэ. Хэн нэгний үйлдэж буйг харж болохоорүй зүйлс дээр хэрэглэнэ. Эдгээр нь Continuous цаг дээр ховор ашиглагддаг. Дараах 3 төрөлтэй

  1. Хийсвэр үгс буюу Abstract verbs – to be, to want, to cost, to seem, to need, to care, to contain, to owe, to exist…
  2. ямар нэг юмыг эзэмшиж буйг заасан заасан Possession Verbs – to possess, to own, to belong…
  3. Мэдрэмж сэтгэлийн хөдөлгөөн заасан Emotion verbs – to like, to love, to hate, to dislike, to fear, to envy, to mind…

Examples:

* He is needing help now. Not Correct

* He needs help now. Correct

* He is wanting a drink now. Not Correct

* He wants a drink now. Correct

Гурав. Mixed verbs

Хамгийн бага хэрэглэгддэг үгс бөгөөд нэгээс олон утгатай байдаг. Нэг талаараа утга бүр нь өвөрмөц байдаг. Зарим утга нь “Non-Continuous Verbs” зарим утга нь “Normal Verbs” илэрхийлдэг.

List of Mixed Verbs with Examples and Definitions (Зарим жишээ болон тайлбарууд)

*      to appear

–       Donna appears confused – Non-Continuous Verb

Donna seems confused.

–       My favorite singer is appearing at the jazz club tonight. Normal Verb
My favorite singer is giving a performance at the jazz club tonight.

*      to have:

–       I have a dollar now. Non-Continuous Verb

I possess a dollar.

–       I am having fun now. Normal Verb

–       I am experiencing fun now.

*      to hear:

–       She hears the music. Non-Continuous Verb

She hears the music with her ears.

–       She is hearing voices. Normal Verb

She hears something others cannot hear. She is hearing voices in her mind.

*      to look:

–       Nancy looks tired. Non-Continuous Verb

She seems tired.

–       Farah is looking at the pictures. Normal Verb

She is looking with her eyes.

*      to miss:

–       John misses Sally. Non-Continuous Verb

He is sad because she is not there.

–       Debbie is missing her favorite TV program. Normal Verb

She is not there to see her favorite program.

*      to see:

–       I see her. Non-Continuous Verb

I see her with my eyes.

–       I am seeing the doctor. Normal Verb

I am visiting or consulting with a doctor. (Also used with dentist and lawyer.)

–       I am seeing her. Normal Verb

I am having a relationship with her.

–       He is seeing ghosts at night. Normal Verb

He sees something others cannot see. For example ghosts, aura, a vision of the future, etc.

*      to smell:

–       The coffee smells good. Non-Continuous Verb

The coffee has a good smell.

–       I am smelling the flowers. Normal Verb

I am sniffing the flowers to see what their smell is like.

*      to taste:

–       The coffee tastes good. Non-Continuous Verb

The coffee has a good taste.

–       I am tasting the cake. Normal Verb

I am trying the cake to see what it tastes like.

*      to think:

–       He thinks the test is easy. Non-Continuous Verb

He considers the test to be easy.

–       She is thinking about the question. Normal Verb

She is pondering the question, going over it in her mind.

*      to weigh:

–       The table weighs a lot. Non-Continuous Verb

The table is heavy.

–       She is weighing herself. Normal Verb

She is determining her weight.

Зарим үгс нь эргэлзээтэй, ойлгоход хэцүү байдаг. Жишээ нь

*      to be:

–       Joe is American. Non-Continuous Verb
Joe is an American citizen.

–       Joe is being very American. Normal Verb
Joe is behaving like a stereotypical American.

–       Joe is being very rude. Normal Verb
Joe is behaving very rudely. Usually he is not rude.

–       Joe is being very formal. Normal Verb
Joe is behaving very formally. Usually he is not formal.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: