Хичээл №13: Future Perfect Tense

FUTURE PERFECT TENSE

Энэ цаг нь “will have done” болон “be going to have done.” гэсэн 2 хэлбэртэй. Future Simple цагаас ялгаатай нь дээр 2 хэлбэр нь хоёул адилхан утгыг илэрхийлдэг. Read the rest of this entry »

Advertisements

Хичээл №12: Past Perfect Continuous Tense

PAST PERFECT CONTINUOUS TENSE

Form

[had been + present participle]

Examples:

* You had been waiting there for more than two hours when she finally arrived.

* Had you been waiting there for more than two hours when she finally arrived?

* You had not been waiting there for more than two hours when she finally arrived. Read the rest of this entry »

Хичээл №11: Pas Perfect Tense

PAST PERFECT TENSE

Form

[had + past participle]

Examples:

* You had studied English before you moved to New York.

* Had you studied English before you moved to New York?

* You had not studied English before you moved to New York. Read the rest of this entry »

Хичээл №10: Present Perfect Continuous Tense

PRESENT PERFECT CONTINUOUS TENSE

Form

[has/have + been + present participle]

Examples:

  • You have been waiting here for two hours.
  • Have you been waiting here for two hours?
  • You have not been waiting here for two hours. Read the rest of this entry »

Хичээл №9: Present Perfect Tense

PRESENT PERFECT TENSE

Тодорхойлолт

Төгс одоо цаг нь одоотой холбоотой үйлийн үр дүн, тоо ширхэг болон давтамжийг илэрхийлдэг. Гэхдээ тухайн үйл явдал яг хэзээ, хэдэн цагт, хэдэн онд болсныг төгс одоо цаг илэрхийлэхгүй. Энэ тохиолдолд жирийн өнгөрсөн цагаар ярьж бичдэг. Өөрөөр хэлбэл жирийн өнгөрсөн цаг хугацааг эрхэмлэдэг бол энэхүү цаг нь үр дүнг чухалчилдаг. Төгс одоо цаг нь өдөр тутмын ярианы хэлэнд хамгийн их хэрэглэгддэг. Read the rest of this entry »

Хичээл №8: Future Continuous Tense

FUTURE CONTINUOUS TENSE

Энэ цаг нь “will be doing ” and “be going to be doing” гэсэн 2 хэлбэртэй. Энэ 2 хэлбэр нь ихэнх тохиолдолд адилхан утгатай байж бие биенээ орлож хэрэглэгдэж болдог гэдгээрээ Future Simple цагаас ялгаатай. Read the rest of this entry »

Эрэгтэй, эмэгтэй гэж ялгах шаардлага байна уу?

Философи гэдэг шинжлэх ухаан надад асар хол сонсогддог, тэр чинээгээрээ янзан бүрийн онол урсгалыг нь ч мэдэхгүй. Харин экзистенциализм гэх 20-р зуунд сүрхий дэлгэрсэн гүн ухааны урсгалын талаар 1, 2 дугаар курсдээ нэлээн хэд сонсож байсан юм. Учир нь клубын шугамаар холбоотой байдагдээд курсын нэг ах энэ урсгалд нэлээн итгэл үнэмшилтэй хандаж их ярьдаг байж билээ. Read the rest of this entry »